Bap – Kristallnaach lyrics

Es kütt vüüare, dat ich mein, dat jet klirrt, E Jeräusch, nit ens laut Manchmol klirrt es vertraut Selden su, dat mer’t direk durchschaut Mer weed wach, rief die Aure un sieht En’nem Bild zweschen Breughel un Bosch Kei Minsch, dä öm Sirene jet jitt Weil Entwarnung nur half su vill koss Et’rüsch noh Kristallnaach […]